Sortering och återvinning

 

Växjö kommun ser till att ditt sorterade avfall lämnas till en miljöriktig och hållbar återvinning. Genom att återvinna avfall kan vi minska påverkan på klimatet och miljön. Stenlyckebo fastigheters målsättning är att du på ett enkelt och smidigt sätt ska kunna lämna dina sorterade sopor vid en miljöstation nära dig. 

Som hyresgäst är det viktigt att avfallet sorteras rätt för att kunna återvinnas på rätt sätt. I sorteringskärlen på gården kan du lämna restavfall och matavfall.

 

Övrigt avfall (färgat och ofärgat glas, pappersförpackningar, plast, tidningar mm) ska lämnas av hyresgästen vid kommunens återvinningscentraler. Vill du veta mer om hur du sorterar på rätt sätt, besök SSAM:s https://www.ssam.se/atervinning/atervinningscentraler/sa-gor-du-ratt-pa-atervinningscentralen.html

Hitta till Björnbärsvägen 4A-E

Hitta till Segerstadsvägen 9A-F

Stenlyckebo Fastigheter AB | Adress: Ängeltoftavägen 233, 262 91 Ängelholm | Org.nr: 556683-7877 | Bankgiro: 5540-1350