Ansvar

 

Du är som hyresgäst hos Stenlyckebo ekonomiskt och praktiskt ansvarig för din lägenhet. Blir det fel i lägenheten är du skyldig att anmäla det. Du själv ansvarar för de skador och störningar som du, din familj och besökare orsakar. 

 

Hitta till Björnbärsvägen 4A-E

Hitta till Segerstadsvägen 9A-F

Stenlyckebo Fastigheter AB | Adress: Ängeltoftavägen 233, 262 91 Ängelholm | Org.nr: 556683-7877 | Bankgiro: 5540-1350