Hyrespåminnelse

 

Om du betalat hyran för sent får du ett inkassokrav med en avgift. Hyran betalas i förskott och ska vara Stenlyckebo tillhanda senast den sista i varje månad. 

Saknad hyresavi är inte en godtagbar ursäkt för sen hyresinbetalning. Hyresavin i sig är en påminnelse om att hyran ska betalas och en service som Stenlyckebo tillhandahåller. Skyldighet att skicka avi föreligger endast då beloppet ändrats vid hyreshöjning.

Hitta till Björnbärsvägen 4A-E

Hitta till Segerstadsvägen 9A-F

Stenlyckebo Fastigheter AB | Adress: Ängeltoftavägen 233, 262 91 Ängelholm | Org.nr: 556683-7877 | Bankgiro: 5540-1350