Hemförsäkring

 

Det är du som hyresgäst som ansvarar för din lägenhet. Som hyresgäst är du därför skyldig att inneha en giltig hemförsäkring med ansvar. 

 

En hemförsäkring skyddar dig mot ekonomiska förluster vid till exempel inbrott, skada, brand eller översvämning. Försäkringen ska täcka skador både i bostaden och i förråd.

 

Tänk på att försäkringen ska gälla från den dagen du flyttar in. 

Hitta till Björnbärsvägen 4A-E

Hitta till Segerstadsvägen 9A-F

Stenlyckebo Fastigheter AB | Adress: Ängeltoftavägen 233, 262 91 Ängelholm | Org.nr: 556683-7877 | Bankgiro: 5540-1350