Brandsäkerhet

 

Vi tar brand på allvar- glöm inte att släcka ljusen!

Levande ljus lyser upp och gör det extra hemtrevligt i våra bostadsområden. Kom ihåg att släcka dem när du går hemifrån!

Vi har installerat brandvarnare i alla lägenheter. Saknar du en brandvarnare kontakta din hyresvärdvärd.

Vi vill påminna om vikten av att kontrollera din brandvarnare. Det är enklare än du tror. Testknappen blinkar 1-2 gånger per minut för att visa att batteriet fungerar.  Tryck in denna knapp (minst 20 sek) för att testa ljudsignalen och viss del av elektroniken. Damm kan försämra funktionen så håll din brandvarnare ren, för din säkerhets skull.

Varje dygn inträffar 80 bränder i bostadshus.  100 personer omkommer varje år i bostadsbränder.

800 personer skadas. I snitt inträffar 6 000 bränder per år. Kostnaden för materialskador uppgår till 1,2 miljarder kronor.

 

Den mänskliga faktorn är den främsta orsaken till att en brand startar. En kvarglömd kastrull på spisen, tända ljus eller stand-by läge på Tv och dator är de vanligaste orsakerna till brand. 

Kom ihåg följande tre regler!

 

Se ALLTID till att brandvarnaren fungerar. Stäng in branden.  Se till att utrymningsvägar är fria.

Hitta till Björnbärsvägen 4A-E

Hitta till Segerstadsvägen 9A-F

Stenlyckebo Fastigheter AB | Adress: Ängeltoftavägen 233, 262 91 Ängelholm | Org.nr: 556683-7877 | Bankgiro: 5540-1350