Andrahandsuthyrning

 

Om man som hyresgäst har särskilda skäl att under  en begränsad  period  hyra ut sin lägenhet i andra hand har man rätt  till  det. Särskilda skäl kan vara att  arbeta  eller studera  en tid på annan ort eller att pröva  ett samboförhållande. Däremot är det inte ett särskilt skäl att t.ex. åka på långsemester.

 

Vi ger aldrig tillstånd för andrahandsuthyrning för längre tid än ett år utan mycket tungt vägande skäl. Vi vill också att ni kommer in med uppgifter om vem som är andrahandshyresgäst till oss. Kom ihåg att det är du som förstahandshyresgäst som är fullt ansvarig för lägenheten gentemot oss. En andrahandshyresgäst har inte heller rätt att ta över kontraktet när andrahandsuthyrningen upphör.

Hitta till Björnbärsvägen 4A-E

Hitta till Segerstadsvägen 9A-F

Stenlyckebo Fastigheter AB | Adress: Ängeltoftavägen 233, 262 91 Ängelholm | Org.nr: 556683-7877 | Bankgiro: 5540-1350